Informujemy, że Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost” otrzymało dotację z Gminy Olkusz w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. Otrzymane środki pozwolą na dalsze wzmacnianie oraz ukierunkowanie na wysoką skuteczność organizacji pozarządowych działających na ternie Gminy Olkusz

Tegoroczna edycja projektu przewiduje:

Prowadzenie punktu wsparcia technicznego, umożliwia organizacjom pozarządowym korzystanie z pomieszczeń na organizację spotkań, wypożyczanie sprzętu multimedialnego do organizowania spotkań, szkoleń, czy konferencji, możliwość skorzystania z komputera czy Internetu. Doradztwo ekspertów w zakresie prawa, finansów i księgowości oraz pozyskiwania środków w organizacji pozarządowej pozwoli na bezpośrednią diagnozę sygnalizowanego problemu oraz dostosowanie indywidualnego dla niego rozwiązania. Kontynuację Inkubatora III Sektora pozwalającego na początkowe wsparcie w powstawaniu organizacji pozarządowej oraz pomocy w jej dalszym rozwoju. Organizację 4 szkoleń, które pozwolą na zdobycie wiedzy i podniesienie kompetencji osób angażujących się aktywnie w funkcjonowanie III sektora na naszym terenie. Kontynuując dobre praktyki planowane jest zorganizowanie „Olkuskiego Forum Organizacji Pozarządowych” na którym przedstawiciele organizacji będą mogli zaprezentować bieżącą działalność, dzielić się doświadczeniem oraz podejmować wspólne inicjatywy.

Zapraszamy do skorzystania z oferty Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowej „Pomost” wspierającego organizacje w efektywnym działaniu na rzecz lokalnej społeczności.
Razem możemy więcej!