Podziękowanie

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” pragnie gorąco podziękować za dotychczasową współpracę. Ze względu na brak dofinansowania naszego projektu „Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „POMOST”  w roku bieżącym nie będziemy mogli kontynuować działalności w takim zakresie jak dotychczas.

Efekty naszego kilkunastoletniego współdziałania tj. Centrum Wsparcia i Państwa organizacji najlepiej przedstawią przywołane poniżej liczby: 50 zorganizowanych szkoleń zwiększających kompetencje pracowników naszych organizacji pozarządowych, 28 forów i dwie konferencje, wizyty studyjne podczas których „podpatrywaliśmy” nowe pomysły i rozwiązania, nowo powstałe NGOs, publikacje prezentujące osiągnięcia olkuskich stowarzyszeń i fundacji (8 numerów biuletynu „Pomost”, „Przewodnik po Olkuskich organizacjach pozarządowych”).

Najważniejszy wydaje się być jednak kapitał społeczny, który wspólnie budowaliśmy i budujemy. To właśnie dzięki integracji lokalnego środowiska Gmina Olkusz została uhonorowana w 2010 roku nagrodą Małopolskie Wektory Współpracy. Pierwsza lokata w Małopolsce nie tylko cieszyła, ale też obligowała do podnoszenia standardu. Dzięki wspólnemu uczestnictwu w projektach nasze organizacje są silniejsze, skuteczniejsze, a ich członkowie i pracownicy mają kompetencje niezbędne do zarządzania instytucjami III sektora. Wszystko to skutkuje coraz lepszą ofertą świadczoną na rzecz społeczności lokalnej.

Biorąc pod uwagę znaczenie współpracy pomiędzy organizacjami, pomimo zamknięcia Centrum, w dalszym ciągu deklarujemy naszą pomoc w postaci dzielenia się przez naszych ekspertów wiedzą specjalistyczną. Niestety nie możemy już udostępnić pomieszczenia na spotkania czy zebrania, gdyż zmuszeni byliśmy wypowiedzieć umowę jego najmu. Zapraszamy Państwa natomiast do naszego ośrodka integracyjno-aktywizacyjnego wBukownie (budynek po byłej szkole „Na Skałce” przy ul. Kolejowej 30). Tam będziecie mogli Państwo organizować szkolenia czy spotkania w trzech wyremontowanych salach.

Prezesom i członkom organizacji pozarządowych, a także wszystkim działającym społecznie niniejszym dziękujemy za poświęcenie swojego czasu dla dobra wspólnego.