XXVIII Olkuskie Forum Organizacji Pozarządowych

wpis w: Aktualności | 0

Podsumowanie minionego roku i przedstawienie planów na nowy rok. Takie były główne tematy 28. Olkuskiego Forum Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu, jakie odbyło się w minioną środę w olkuskim magistracie wzięło udział przeszło 20 przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Zebranych powitał pan Jacek Imielski, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych olkuskiego magistratu. Następnie głos zabrała pani Bożena Krok, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych. W swoim wystąpieniu pogratulowała przedstawicielom olkuskich stowarzyszeń ich społecznej działalności i złożyła życzenia noworoczne. Przekazała także kalendarze i materiały promocyjne wydane przez magistrat. W imieniu olkuskich organizacji pozarządowych życzenia dla władz miasta i radnych złożył pan Jacek Ćmielewski, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu. Następnie przedstawiciele stowarzyszeń przybliżali działalność swojej organizacji mówiąc nie tylko o dokonaniach minionego roku i planach na rozpoczynający się rok, ale także o problemach z jakimi muszą się borykać.  O swoich sukcesach i zamierzeniach mówili reprezentanci: Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”, Stowarzyszenia na rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla wszystkich”, Stowarzyszenia Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/, olkuskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Olkuskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, Polskiego Związku Niewidomych, Olkuskiego Stowarzyszenia „Miasta Partnerskie”, olkuskiego oddziału PTTK, Olkuskiej Grupy Turystycznej „Amonit”, Stowarzyszenia Teatralno – Literackiego, Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla, Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”, Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO”, olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Bractwa Rycerskiego Kruk Starostwa Rabsztyńskiego. Podsumowując prezentację, pani burmistrz Bożena Krok pogratulowała tak szerokiej i różnorodnej działalności jaką podejmują olkuskie stowarzyszenia i przyznała, że to co usłyszała jeszcze bardziej utwierdza ją w przekonaniu, że warto inwestować w organizacje pozarządowe. Olkuskie Forum Organizacji Pozarządowych jest organizowane przez olkuski magistrat we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser” w ramach projektu „Pomost”.