Zaproszenie na szkolenie

wpis w: Aktualności, Szkolenia | 0

Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost” w Olkuszu zaprasza przedstawicieli olkuskich organizacji pozarządowych a szczególnie Ochotniczych Straży Pożarnych na szkolenie pt:„Aspekty prawne i rachunkowość NGO, z uwzględnieniem nowych przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie sprawozdania finansowego za 2017r.”, które odbędzie się w dniu 08 grudnia 2018 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 12 /budynek PSS Społem/.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 05 grudnia 2018 roku. Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać w Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost” przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12, pok. 20, tel. 32 646 55 53, e-mail: pomost@rsm.olkusz.pl

 

W ramach szkolenia przedstawiona zostanie niezbędna wiedza w zakresie aspektów prawnych i rachunkowych, m.in. ułatwiająca przygotowanie sprawozdania finansowego w organizacjach pozarządowych z uwzględnieniem najnowszych zmian. Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze aspekty prawny w obszarze działalności statutowej i gospodarczej i zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz innych dokumentów w świetle nowego sprawozdania finansowego obowiązującego za 2017r.  Szkolenie będzie wprowadzało uczestników w temat źródeł finansowania i rachunkowości.

 

Program szkolenia:

Część I

 1. Aspekty prawne prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej w NGO.
 • Pojęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej;
 • Praktyczne problematyka w omawianym zakresie realizacji działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
 • Aspekty prawne pozyskiwania przychodów i ponoszenia kosztów w NGO.

 

Część II

 

 1. Rachunkowość organizacji pozarządowych.
 • Rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej i gospodarczej.
 • Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.
 • Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej.

 

 1. Sprawozdanie finansowe za 2017r.
 • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z treścią załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.
 • Zasady przygotowania sprawozdania finansowego na bazie załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.
 • Modyfikacja treści rachunku zysków i strat na podstawie ustawy o rachunkowości uwzględniająca działalność nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.
 • Modyfikacja treści bilansu. 
 • Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w świetle obowiązujących przepisów.
 • Sprawozdanie finansowe a rozliczenie z fiskusem.
 1. Sprawozdanie finansowe a CIT w organizacjach pozarządowych.

   

 

Wykładowca:

 

Justyna Bartosiewicz

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”.

Justyna Bartosiewicz, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020.

Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca.

Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice, Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.