Razem można więcej: Zamek tętniący życiem

 

Od ponad 18 lat zamek Rabsztyn to ich drugie życie. Starają się, aby warownia tętniła życiem i była coraz bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i turystów. Członkowie Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn” wiedzą, że dzięki współpracy z różnego rodzaju instytucjami ich praca przynosi spore efekty.

Pomysłodawcą i pierwszym prezesem Stowarzyszenia był Marian Maryszewski. Od ośmiu lat funkcję tę pełni Jacek Sypień, znany olkuski historyk i regionalista. Szczególnie bliskie są mu kwestie dotyczące prac, jakie od kilku lat prowadzone są na zamku.

– Kiedy zakładaliśmy stowarzyszenie naszym głównym celem było uratowanie ruin zamku przed zniszczeniem oraz pomoc przy pracach porządkowych i remontowych na terenie zamku. Od wielu lat wszelkie prace na zamku prowadzi gmina Olkusz, która jest właścicielem obiektu. Bardzo się cieszę, że władze gminy skutecznie pozyskują na ten cel środki zewnętrzne i zamek się zmienia na naszych oczach. Zamek jest administrowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. My skupiamy się na promowaniu zamku oraz organizowaniu różnych imprez związanych z Rabsztynem.  Wydajemy foldery, książki pocztówki, czy kalendarze poświęcone historii zamku Rabsztyn, organizujemy konkursy fotograficzne, plastyczne i literackie, a także zloty turystyczne i plenery malarskie. Poprzez naszą działalność chcemy uświadamiać mieszkańcom ziemi olkuskiej, jak cennym zabytkiem jest zamek i jak bogatą ma historię, ale chcemy także zachęcać mieszkańców, głównie Małopolski i województwa śląskiego do odwiedzania Rabsztyna i uczestniczenia w wydarzeniach, jakie tam są organizowane. – mówi Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”.

Jak stowarzyszenie promuje zamek? Sztandarowym wydarzeniem jest Turniej Rycerski, współorganizowany z władzami miasta i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu. Impreza co roku przyciąga tłumy, wśród których sporo osób przyjeżdża spoza powiatu olkuskiego. Stałych bywalców, którzy wracają tu co rok, nie brakuje.

Stowarzyszenie nie tylko współorganizuje zamkowe imprezy, ale też upowszechnia wiedzę na temat olkuskiego zabytku, m. in. na różnego rodzaju konferencjach oraz w publikacjach.

Stowarzyszenie krzewi wiedzę o zamku na różne sposoby. Od sześciu lat organizowany jest plener plastyczny, w którym chętnie uczestniczą zarówno młodzi ludzie, jak i seniorzy, choćby z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prace można później oglądać na poplenerowych wystawach. Każda okazja jest dobra, aby promować warownię – zdjęcia prac uczestników ukazują się w specjalnie wydawanym kalendarzu. Od pięciu lat pod zamkiem odbywają się zloty turystyczne podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Ich uczestnicy nie tylko poznają historię zamku, ale także dobrze się bawią. Do wielu z podejmowanych działań niezbędna jest współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim pasjonatami zamku.

– Wiadomo, że nie bylibyśmy w stanie zrobić wiele bez współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, prywatnymi firmami, a przede wszystkim pasjonatami zamku. Jestem przekonany, że efekty takiej współpracy są korzystne przede wszystkim dla zamku. Trudno wymienić wszystkich partnerów z którymi współpracowaliśmy w ciągu 18 lat działalności naszego stowarzyszenia i z góry przepraszam, jeśli kogoś pominąłem. Bardzo cenię sobie pomoc ze strony samorządów, a zwłaszcza olkuskiego magistratu, które przekazują środki w ramach otwartych konkursów ofert na realizację konkretnych projektów. Wiele projektów realizujemy wspólnie z ośrodkami kultury, a zwłaszcza z olkuskim MOK, a także z olkuską biblioteką i nadleśnictwem, czy galerią BWA. Dzięki współdziałaniu z olkuską Socjalizacyjną Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą i PCPR od pięciu lat organizujemy pod zamkiem zloty turystyczne podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Współpracujemy także ze szkołami, czy klubami osiedlowymi. Stale współpracujemy z olkuskim PTTK, gdzie mieści się nasza siedziba, czy stowarzyszeniami Wszyscy dla wszystkich i olkuskim kołem światowego związku żołnierzy AK. Cenię sobie także współpracę z olkuskimi firmami, które pomagają nam przy konkretnych projektach i mediami, które o nich informują. Takim przykładem udanej współpracy wielu podmiotów było zorganizowane w tym roku po raz pierwszy święto Szlaku Orlich Gniazd na zamku Rabsztyn. Ale przede wszystkim cieszę się, że możemy liczyć na ludzi z pasją, którzy dzielą się swoimi pomysłami, a niektórzy dołączają do nas, aby móc je realizować. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na zamek, to serdecznie zapraszamy. – uważa Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”.

 

Tekst: Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost” w Olkuszu

 

Zdjęcia:

Plener_2018.jpg – Podczas VI Pleneru Plastycznego „Zamek Rabsztyn z duchem czasów”. Czerwiec 2018. Fot. arch. Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”

Turniej_2018.jpg – XIV Turniej Rycerski na zamku w Rabsztynie. Lipiec 2018. Fot. arch. Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”

Turniej_tablica_2018.jpg – Odsłonięcie tablicy pamięci założyciela i pierwszego prezesa stowarzyszenia Mariana Maryszewskiego podczas XIV Turnieju Rycerskiego na zamku w Rabsztynie. Lipiec 2018. Fot. arch. Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”

Zlot_rabsztyn_2018.jpg – Uczestnicy V Zlotu Turystycznego Rabsztyn 2018. Fot. arch. Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”

Wystawa_2018.jpg – Podczas otwarcia wystawy prac z VI Pleneru Plastycznego „Zamek Rabsztyn z duchem czasów” w olkuskim MOK. Październik 2018. Fot. arch. Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”

 

Hisilicon Balong
Hisilicon Balong