Projekt „Lokalny Animator Sportu” – rusza dodatkowy nabór!

wpis w: Aktualności | 0

9 maja 2017 roku został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Nabór dotyczy wyboru operatora zadania Projekt „Lokalny Animator Sportu”. Kwota do rozdysponowania to 1 625 103 zł.

Projekt Lokalny Animator Sportu to systemowe rozwiązanie, polegające na wsparciu finansowym działalności animatorów sportu, których zadaniem jest animowanie życia sportowego wśród lokalnych społeczności. Realizacja programu odbywa się głównie na obiektach typu Orlik, jak również na terenie pozostałej infrastruktury sportowej (hale sportowe, boiska, sale gimnastyczne).

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2010,Dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-zadanie-Proje.html