Informacja

wpis w: Aktualności | 0

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, turystyki i współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw w roku 2017 przyznane zostały następujące dotacje:

Na zadanie: Utrzymanie i popularyzacja muzeów w Olkuszu (30.000 zł.)

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu na zadanie: Utrzymanie i popularyzacja muzeów w Olkuszu Popularyzacja i utrzymanie Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej im. Stefana Ząbczyńskiego w Olkuszu – dotację w wysokości 20.000 zł.

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im.A.Janowskiego Oddział w Olkuszu na zadanie: Muzeum Regionalne PTTK Olkusz – dotację w wysokości 10.000 zł.

Na zadanie: Współpraca ze społecznościami lokalnymi innych państw (8.000 zł.)

1. Olkuskie Stowarzyszenie „Miasta Partnerskie”, na zadanie; „Spotkania partnerskie 2017 – 20 lat partnerstwa miast Olkusza i Schwalbach am Taunus” – dotację w wysokości 8.000 zł.

Na zadanie: Przedsięwzięcia kulturalne (18.300zł.)

1. Stowarzyszenie „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Wielkiego w Olkuszu, na zadanie: Zeszyty Historyczne Olkusza, Nr 23 – dotację w wysokości 3.000 zł.

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sienicznie „Krzesiwo” na zadanie: Poezja wokół nas – mój świat opisany słowem i obiektywem – dotację w wysokości 2.000 zł.

3. Fundacja Nowa w Olkuszu na zadanie: Halo, halo! Mikołaju – dotację w wysokości 2.000 zł.

4. Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu na zadanie p.n. Kultura dostępna – dotację w wysokości 2.000 zł.

5. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Olkusz – na zadanie: Wydanie książki „Moje z Olkuszem Brylantowe Gody” – dotację w wysokości 1.500 zł.

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Zedermanie na zadanie: Gminne Zawody Strażackie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – dotację w wysokości 1.500 zł.

7. Fundacja Kultury Afront w Bukownie na zadanie: Wydanie książki „Zagłada olkuskich Żydów” – dotację w wysokości 1.500 zł.

8. Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO” w Olkuszu na zadanie: Osiedlowa Zumba na świeżym powietrzu – dotację w wysokości 1.000 zł.

9. Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO” w Olkuszu na zadanie: „Razem z dziećmi” (Zajęcia plastyczne z dziećmi) – dotację w wysokości 1.000 zł.

10. Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu na zadanie: Plener plastyczny „Zamek Rabsztyn” im. Jacka Taszyckiego – dotację w wysokości 1.000 zł.

11. Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” na zadanie: IX Powiatowy Konkurs „Dzieło Hansa Hummla w poezji’ – dotację w wysokości 1.000 zł.

12. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Witeradów „RAZEM” na zadanie: ”Seniorzy lubią Kraków” (Wycieczka do Krakowa) – dotację w wysokości 800 zł.

Na zadanie: Przedsięwzięcia upowszechniające turystykę (10.000 zł.)

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Olkuszu, na zadanie: „XXXI Rajd Szlakami Walk Oddziału Hardego” – dotację w wysokości 2.000 zł.

2. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Olkusz na zadanie: IV Hufcowy Biwak Zimowy – dotację w wysokości 1.500 zł.

3. Stowarzyszenie Olkuska Grupa Turystyczna AMONIT na zadanie: IV Warsztaty Turystyczno – Krajoznawcze – dotację w wysokości 1.000 zł.

4. Stowarzyszenie Troks, na zadanie: Zwiedzamy Kielecczyznę i Ponidzie – integracyjna wycieczka turystyczno – krajoznawcza seniorów” dotację w wysokości 1.000 zł.

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sienicznie „Krzesiwo” na zadanie: Aktywnie jesienią – rajd turystyczny – poznajemy historię i piękno naszej Małej Ojczyzny – dotację w wysokości 1.000 zł.

6. Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu na zadanie: Zlot turystyczny podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej „Rabsztyn 2017” – dotację w wysokości 1.000 zł.

7. Fundacja NOWA w Olkuszu – na zadanie: Podróżuj! Podziwiaj! Odkrywaj!, – dotację w wysokości 1.000 zł.

8. Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ na zadanie: „Przyroda i My” wycieczka turystyczna do gospodarstwa agroturystycznego w Bukownie – dotację w wysokości 500 zł.

9. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Olkusz na zadanie: III Rajd Śladami Bohaterów Powstania Styczniowego – dotację w wysokości 500 zł.

10. Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO” w Olkuszu na zadanie: „Homo homini lupus”, Auschwitz – wizyta w miejscu kaźni Olkuszan – dotację w wysokości 500 zł.
Na zadanie: Przedsięwzięcia kulturalne dla osób niepełnosprawnych (10.000 zł.)

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu, na zadanie – Teatr z udziałem osób niepełnosprawnych – dotację w wysokości 5.000 zł.

2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olkuszu, na zadanie: Tradycje i obyczaje Beskidu Śląskiego – dotację w wysokości 2.000 zł.

3. Polski Związek Niewidomych, Okręg Małopolski, Koło Powiatowe w Olkuszu, na zadanie – „Sztuka z audiodeskrypcją” – dotację w wysokości 2.000 zł.

4. Olkuskie Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Olkuszu na zadanie: II Integracyjny Turniej Osób Niepełnosprawnych o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – dotację w wysokości 1.000 zł.